USDT-UA.COM- Швидкий та надійний обмін валют Perfect Money, BitCoin, Payeer, AdvCash,EtheReum , Dash, LiteCoin, DogeCion, EpayMent, USDT, Приват24, Ощадбанк, Гривня і т.д. Правила та умови | Надійний обмін валют - usdt-ua.com

Правила та умови

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1. USDT-UA.COM - це напівавтоматичний сервіс, розташований в мережі Інтернет за адресою https://usdt-ua.com і пропонує свої послуги через спеціальний програмний інтерфейс для всіх Користувачів (далі - Сервіс).

 

1.2. Користувач — це будь-яка фізична чи юридична особа, яка погодилася з усіма умовами, запропонованими Сервісом, та приєдналася до цієї угоди.

 

1.3. Електронні одиниці (титульні знаки) — облікові одиниці відповідних систем електронних розрахунків, що позначають певний обсяг прав вимоги чи інших прав, які з договору систем електронних розрахунків зі своїми користувачами.

 

1.4. Система електронних розрахунків (платіжна система) — програмно-апаратний продукт, розроблений третьою стороною і є системою реалізації обліку електронних одиниць, а також організації взаєморозрахунків між своїми користувачами.

 

1.5. Платіж - переказ електронних одиниць від платника до одержувача.

 

1.6. Операція (Заявка) — інформація, подана Користувачем з використанням засобів Сервісу в електронному вигляді, що свідчить про його наміри скористатися послугами Сервісу на умовах, запропонованих Сервісом та вказаних у параметрах заявки.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Ця угода регламентує відносини між Користувачем та Сервісом щодо послуг, що надаються Сервісом Користувачеві та скасовує всі попередні домовленості між Сервісом та Користувачем з цього предмету.

 

2.2. Ця угода не скасовує чинного законодавства країн реєстрації та місцезнаходження Сервісу та Користувача, а також договірних відносин між Користувачем та Системою (системами) електронних розрахунків.

 

2.3. Ця угода вважається прийнятою на умовах публічної оферти, акцептованої Користувачем у ході подання ним Заявки, яка є невід'ємною частиною цієї угоди.

 

2.3.1. Публічною офертою визнається інформація, що відображається Сервісом, про параметри та умови Заявки.

 

2.3.2. Акцептом публічної оферти визнається вчинення Користувачем дій щодо завершення формування Заявки, що підтверджує його намір укласти угоду з Сервісом на умовах, запропонованих Сервісом безпосередньо перед завершенням формування Заявки.

 

2.3.3. Дата та час акцепту, а також параметри умов Заявки фіксуються Сервісом автоматично в момент завершення формування Заявки.

 

2.3.4. Період прийняття пропозиції Користувачем здійснити угоду з Сервісом на умовах, описаних у Заявці Користувача, становить 40 хвилин з моменту завершення формування Заявки.

 

2.4. Ця угода набирає чинності з моменту завершення формування Заявки Користувачем.

 

2.5. Ця угода припиняє свою дію з моменту надходження на реквізити, надані Користувачем, Електронних одиниць у сумі, передбаченій параметрами Заявки Користувача, або з моменту анулювання заявки.

 

2.6. Сторони визнають цю електронну угоду рівнозначною за юридичною силою договором, укладеним у письмовій формі.

 

2.7. Сервіс залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї угоди без відповідного повідомлення про це Користувача, але з обов'язковою публікацією актуальної версії угоди на цій сторінці.

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 

3.1. З використанням технічних засобів Сервісу шляхом подання Заявки Користувач доручає, а Сервіс від свого імені та за рахунок Користувача здійснює за винагороду дії з прийому та подальшої передачі заявленої Користувачем суми Електронних одиниць особі або особам, які бажають придбати такі за грошовий еквівалент у сумі не нижче. передбачено у параметрах Заявки, поданої Користувачем, а також дії щодо передачі грошового еквівалента у сумі, зазначеній у параметрах заявки, на реквізити, зазначені Користувачем.

 

3.2. Будь-яка позитивна різниця, що виникла внаслідок дій, описаних у пункті 3.1 цієї угоди, як додатково отримана вигода, передається на користь Сервісу як преміальну оплату комісійних послуг.


4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

4.1. Обробка Заявок Користувача здійснюється Сервісом у суворій відповідності до політики приватності (пункт 5 цієї угоди), а також політики щодо протидії відмиванню грошей та запобіганню операціям, що мають незаконний характер (пункт 6 цієї угоди).

 

4.2. Замовлення послуг Сервісу, управління процесом угоди та отримання інформації про хід виконання угоди Користувачем виконуються виключно за допомогою відповідного інтерфейсу користувача, що надається Сервісом.

 

4.3. Облік операцій з електронними одиницями здійснюється Сервісом згідно з регламентом, правилами та форматом відповідних Систем електронних розрахунків.

 

4.4. Будь-яка завершена операція, проведена Сервісом по Заявці Користувача, вважається не скасовується, тобто. не може бути скасована Користувачем після її завершення - отримання Користувачем належного йому за раніше акцептованими умовами угоди.

 

4.5. У разі ненадходження від Користувача електронних одиниць протягом 30 хвилин з моменту акцепту Користувача на реквізити, надані Сервісом, угода на умовах, зазначених у Заявці, вважається розірваною Сервісом в односторонньому порядку як така, що не набула чинності, без повідомлення про це Користувача.

 

4.5.1. У разі розірвання угоди Електронні одиниці, що надійшли після зазначеного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити відправника протягом наступних 24 годин. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ електронних одиниць виробляються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача. Сервіс не відповідає за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

 

4.5.2. У разі підтвердження оплати в операціях, які проводяться в ручному режимі без факту отримання Сервісом Електронних одиниць, виконавець має підставу за неодноразове порушення заблокувати реквізити клієнта.

 

4.6. У разі надходження від Користувача до Сервісу Електронних одиниць у сумі, що відрізняється від зазначеної в Заявці, Сервіс повинен розглядати це як розпорядження Користувача зробити перерахунок за Заявкою відповідно до суми Електронних одиниць, що фактично надійшла.

 

4.6.1. У випадку, якщо кількість Електронних одиниць, що надійшли, відрізняється від заявленого Користувачем більш ніж на 10%, Сервіс може в односторонньому порядку розірвати угоду шляхом відмови від виконання заявки та повернення коштів, що надійшли на реквізити відправника протягом наступних 24 годин. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ Електронних одиниць виробляються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача. Сервіс не відповідає за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

 

4.7. У разі ненадсилання грошового еквівалента на зазначені Користувачем реквізити протягом 24 годин з моменту початку дії договору, за відсутності причин для блокування Електронних одиниць, що надійшли за Заявкою Користувача з боку Сервісу, Користувач може вимагати розірвання угоди шляхом скасування своєї заявки та повернення електронних одиниць обсязі.

4.7.1. Вимога про анулювання заявки має бути виконана Сервісом лише в тому випадку, якщо на момент отримання такої вимоги грошовий еквівалент не було надіслано на реквізити, зазначені Користувачем.

4.7.2. У разі анулювання заявки повернення Електронних одиниць провадиться Сервісом на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про анулювання. Сервіс не відповідає за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

 

4.8. Сервіс має право залучати до виконання своїх зобов'язань сторонніх виконавців.

 

4.9. Сервіс має право скасувати операцію, що виконується, і повернути внесені Користувачем Електронні одиниці та/або фінансові кошти з відшкодуванням комісій Систем електронних розрахунків Користувачеві без пояснення причин.

 

4.10. Сервіс має право відмовити Користувачеві у подальшому обслуговуванні у разі порушення Користувачем будь-якого з пунктів цієї угоди.

 

4.10.1. У разі відмови Сервісом від подальшого обслуговування Користувача, Сервіс повідомляє Користувача про своє рішення за допомогою електронної пошти або телефонного дзвінка, після чого заморожує обліковий запис Користувача та всі поточні Заявки Користувача. Сервіс здійснює повернення Електронних одиниць, що надійшли за Заявкою Користувача на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту відмови. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ Електронних одиниць виробляються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача. Сервіс не відповідає за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

 

4.10.2. Усі наступні Заявки, створені Користувачем після відмови Сервісом у подальшому обслуговуванні Користувача, автоматично заморожуються. Пов'язані з цими Заявками облікові записи блокуються.

5. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

5.1. Для проведення операцій Сервіс приймає від Користувача його персональні дані, які Сервіс зобов'язується зберігати у зашифрованому вигляді, не розголошувати, не передавати третім особам, за винятком випадків, описаних у п. 5.4, 5.5 та 6.5 цієї угоди.

 

5.2. Проведення всіх операцій із Заявками, а також передача персональних даних від Користувача до Сервісу здійснюється зашифрованим SSL-каналом з довжиною ключа 256 біт.

 

5.3. Сервіс має право при необхідності самостійно провадити діяльність зі збору додаткових даних про Користувача будь-якими доступними способами. Вся інформація, зібрана в результаті такої діяльності, не розголошується, не передається третім особам, за винятком випадків, описаних у п. 5.4, 5.5 та 6.5 цієї угоди.

 

5.4. Сервіс має право передавати персональні дані Користувача та деталі вчинених ним операцій за умови збереження їх конфіденційного статусу за офіційним листовим запитом/рішенням суду/власною ініціативою (у разі виникнення потреби у проведенні розслідування) правоохоронним органам, а також Користувачеві, якому вони належать.

 

5.5. Сервіс має право передавати деталі операції та персональні дані Користувача, які стосуються операції, за офіційним запитом Системи електронних розрахунків для проведення внутрішніх розслідувань.

 

5.6. Усі зібрані дані про Користувача, а також деталі здійснених ним операцій зберігаються у базі даних Сервісу протягом п'яти років з моменту виконання Сервісом останньої Заявки Користувача.

 

5.7 Усі обов'язкові поля у заявках мають бути зазначені реальними даними, інакше сервіс має право відмінити заявку та повернути кошти відправнику за мінусом комісії платіжної системи чи банку.

6. ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ І НЕЗАКОНИМ ОПЕРАЦІЯМ

 

6.1. Відповідно до міжнародного законодавства Receive-Money (Ресів-Мані) дотримується низки правил і реалізує низку процедур, спрямованих на запобігання використанню Сервісу з метою проведення операцій з відмивання грошей, тобто дій, націлених на повернення на фінансово-економічний ринок грошей чи інших цінних паперів незаконного походження, представляючи їх придбання та володіння ними цілком законними та нормальними, а також проведення інших операцій, які мають незаконний характер.

 

6.2. Для запобігання операціям незаконного характеру Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем:

 

6.2.1. Відправником та одержувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. З використанням послуг Сервісу категорично заборонено переклади на користь третіх осіб.

 

6.2.2. Усі контактні дані, які занося Користувачем у Заявку, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, мають бути актуальними та повністю достовірними.

 

6.2.3. Категорично заборонено створення Заявок Користувачем з використанням анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до Інтернету.

 

6.3. Для запобігання операціям незаконного характеру, Сервіс: — Використовує внутрішню систему автоматизованого аналізу транзакцій та поведінки Користувача (систему запобігання шахрайству), яка зупиняє всі підозрілі транзакції Користувача. — Встановлює ліміти на операції Користувача залежно від рівня ідентифікації особи Користувача та країни його походження. — Дотримується політики «Знай свого клієнта». — Здійснює перевірку всіма доступними способами всіх даних, які надає Користувач.

 

6.4. Сервіс залишає за собою право заморозити обліковий запис Користувача та всі поточні Заявки Користувача до моменту отримання від Користувача копій документів, що засвідчують особу Користувача, а також джерело походження Електронних одиниць та іншу інформацію, необхідну для перевірки будь-якої операції в наступних випадках: вимог, поданих у пункті 6.2 цієї Угоди. — При зупинці Заявки Користувача системою запобігання шахрайству. — У разі, якщо сума операцій із Заявок, створених Користувачем за останні 30 днів, перевищила еквівалент 10000 USD. — У разі виникнення обґрунтованих підозр у адміністрації Сервісу в тому, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій. У свою чергу, Користувач зобов'язується надати документ, що запитується, протягом 7 робочих днів з отримання запиту на його надання, або запросити анулювання заявки.

 

6.4.1. У разі відмови Користувача надати запитані документи Сервіс залишає за собою право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні та вжити заходів, описаних у п. 4.10 цієї угоди.

 

6.5. Сервіс залишає за собою право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні та вжити дій, описаних у п. 4.10 цієї угоди, після чого передати всі наявні у Сервісу дані Користувача, а також всю наявну інформацію про операції Користувача до правоохоронних органів у випадках: — Виявлення транзакцій, метою яких є відмивання грошей, фінансування терористичних організацій, шахрайство будь-якого роду, а також транзакцій, спрямованих на проведення будь-яких інших незаконних та неправомірних операцій. — Виникнення обґрунтованої підозри у Сервісу в тому, що наданий Користувачем документ для ідентифікації особи Користувача є фальшивим чи недійсним. — Надходження інформації від уповноважених на те органів про неправомірність володіння Користувачем електронними одиницями або фінансовими коштами та/або інша інформація, яка унеможливлює надання Сервісом послуг Користувачеві. — Виявлення будь-яких дій чи спроби вчинення дій Користувачем, спрямованих на будь-який негативний вплив на програмно-апаратний комплекс Сервісу. — Виявлення будь-яких дій чи спроби вчинення дій Користувачем, спрямованих на розкрадання баз даних та іншого матеріального та нематеріального майна Сервісу. — Виявлення будь-яких дій або спроби вчинення дій Користувачем, здатним завдати будь-якої фізичної, матеріальної та нематеріальної шкоди Сервісу.

 

6.6. Сервіс залишає за собою право перевіряти всіма доступними йому засобами персональну та будь-яку іншу інформацію, отриману від Користувача.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

7.1. Сервіс пропонує свої послуги з 9:00 до 22:00 (по Києву), без вихідних і прагнутиме до того, щоб програмно-апаратний комплекс та оператори Сервісу виконували обов'язки якнайшвидше, наближаючись до автоматизації.

 

7.2. Сервіс надає свої послуги на умовах «як є», як вони описані на сторінках сайту, зокрема у напрямах обміну, за якими діють унікальні умови для угод.

 

7.3. Використовуючи Сервіс, Користувач погоджується з тим, що обсяг відповідальності Сервісу обмежується засобами, отриманими від Користувача для виконання предмета цієї угоди, що Сервіс не забезпечує додаткових гарантій та не несе жодної додаткової відповідальності перед Користувачем, а також Користувач не несе додаткової відповідальності перед Сервісом, за винятком випадків, зазначених у п. 7.9.

 

7.4. Сервіс докладе всіх зусиль, але не гарантує, що його послуги будуть доступні цілодобово та щодня. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, не отриманий прибуток та інші витрати Користувача, які виникли внаслідок неможливості отримання доступу до сайту та послуг Сервісу.

 

7.5. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, які стали результатом затримок, помилок або збоїв у проведенні банківських платежів або електронних переказів.

 

7.6. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, що стали результатом помилкових очікувань Користувача щодо тарифних ставок Сервісу, прибутковості транзакцій та інших суб'єктивних факторів.

 

7.7. У разі надання Користувачем помилкових даних в інформації про реквізити відправника або одержувача коштів Сервіс не несе жодної відповідальності за будь-які несприятливі наслідки або збитки, які виникли внаслідок цієї помилки.

 

7.8. Користуючись послугами Сервісу, Користувач самостійно відповідає за сплату податків відповідно до податкового законодавства країни за місцем його проживання. Сервіс не є податковим агентом і не повідомляти Користувача про будь-які можливі податкові витрати при використанні послуг Сервісу.

 

7.9. Користувач гарантує відшкодування збитків Сервісу (керуючої компанії, керівників та співробітників) у випадках пред'явлення позовів чи претензій, прямо чи опосередковано пов'язаних з використанням Користувачем послуг Сервісу, за винятком збитків, спричинених винними (навмисними чи необережними) діями самого Сервісу.

 

7.10. Користувач гарантує, що є власником або має правові підстави для розпорядження сумами, що використовуються у його транзакціях.

 

7.11. Користувач зобов'язується утриматися від використання послуг Сервісу для проведення шахрайських та незаконних операцій та погоджується з тим, що будь-яка спроба обміну шахрайського капіталу матиме судове переслідування за всією суворістю закону. Дії Користувача можуть вважатися незаконними відповідно до законодавства країни перебування Користувача та/або країни, де зареєстровано Сервіс.

 

7.12. Користувач зобов'язується не фальсифікувати комунікаційні потоки, пов'язані з функціонуванням Сервісу, не втручатися в його програмну та/або апаратну частину, а також не надавати будь-якого іншого впливу, здатного порушити нормальну роботу Сервісу, розуміючи, що подібні дії матимуть судове переслідування по всій Суворості закону.

 

7.12.1. У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, що має пряме чи непряме відношення до заявки Користувача, виконання заявки Сервісом припиняється, після чого робляться дії, описані в п. 6.5 цієї угоди.

 

7.13. Користувач визнає, що вміст сайту Сервісу підпадає під захист законодавства про охорону прав власності, інтелектуальної власності та авторських прав. Несанкціоноване використання цього вмісту є незаконним.

 

7.14. Ні Користувач, ні Сервіс не будуть відповідальні один перед одним за затримки або невиконання своїх зобов'язань, що є результатом виникнення обставин непереборної сили, включаючи стихійні лиха, пожежу, повінь, терористичні акти, зміни влади, громадянські хвилювання, а також нефункціонування Електронних розрахункових систем, систем енергопостачання, мереж зв'язку та постачальників Інтернет-послуг.

 

7.15. Електронні розрахункові системи та/або фінансові установи несуть виняткову відповідальність за кошти, доручені ним Користувачем. Сервіс не може бути стороною в угоді між Платіжною системою та/або фінансовою установою та Користувачем і жодною мірою не несе відповідальності за неправильне або неправомірне використання можливостей Електронної розрахункової системи Користувачем, а також за зловживання Користувачем функціональністю Електронної розрахункової системи.

Взаємні права та обов'язки Користувача та Електронної розрахункової системи та/або фінансової установи регулюються відповідними договорами.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРЕТЕНЗІЙ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. Суперечки та розбіжності, що виникли в рамках надання послуг Сервісом Користувачеві, вирішуються шляхом переговорів Користувача з адміністрацією Сервісу на основі положень цієї угоди.

 

8.1.1. Будь-які претензії за цією угодою можуть бути прийняті Сервісом в електронному вигляді шляхом надсилання повідомлення по суті претензії на реквізити (сторінка контакти), зазначені на сайті Сервісу.

 

8.2. У разі неможливості вирішення питань, що виникають шляхом переговорів, суперечка вирішується відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації Сервісу.